Schoolwide Positive Behavior; werkwijze school en buitenschoolse opvang

Home / Schoolwide Positive Behavior; werkwijze school en buitenschoolse opvang

PBS op SBO Het Avontuur en BSO Groeien Doe Je Samen!

SBO het Avontuur en BSO Groeien Doe je Samen! willen een veilige, positieve, sociale omgeving scheppen, waarin de leerlingen optimaal kunnen profiteren van het geboden onderwijs en vrijetijdsbesteding. Wij werken met SWPBS (Schoolwide Positive Behaviour Support), een geïntegreerde methodiek voor het stimuleren van gewenst gedrag op school / buitenschoolse opvang en het creëren van een positief schoolklimaat.
Positive Behaviour Support (PBS) is een door wetenschappelijk onderzoek bewezen programma dat op veel scholen in o.a. de Verenigde Staten, Canada, Noorwegen, Zweden, Denemarken en Duitsland met succes wordt ingezet. PBS is geen methode, maar een schoolbrede aanpak van gedrag, gericht op alle leerlingen. Preventie staat hierbij centraal. Jarenlang onderzoek heeft de effectiviteit ervan aangetoond.

Goed gedrag kun je leren;
Goed gedrag kun je leren wanneer duidelijk is wat er van je verwacht wordt, het gedrag actief aangeleerd
wordt en door systematisch aandacht te besteden aan gewenst gedrag.

Waarom werkt PBS?

Juist omdat alle volwassenen binnen de school meewerken aan PBS, kan het gedrag van elke leerling in iedere situatie nauwkeurig in kaart gebracht worden.
Op die manier is het mogelijk om goed gedrag consequent te belonen en ongewenst gedrag positief om te buigen.

SBO het Avontuur en BSO Groeien Doe Je Samen! hebben gekozen voor beloningsmunten. Een manier van belonen is de groepsbeloning, die verkregen kan worden wanneer alle individueel verdiende munten
binnen één groep opgeteld worden. Een van te voren vastgesteld totaal geeft dan recht op bijvoorbeeld een leuke activiteit als extra spelen, een film kijken of een extra gymles.
Een leerling die ongewenst gedrag laat zien wordt door de leerkracht op een neutrale wijze aangesproken. Er wordt gebruik gemaakt van een vaste reactieprocedure waarbij drie stappen worden doorlopen. Er wordt aan de leerling gevraagd wat de afspraak ook alweer was, er wordt de leerling verteld wat de afspraak ook alweer was en de leerling krijgt een keuze. Er wordt de leerling gevraagd naar het gedrag dat in deze situatie gewenst is, waarna de leerling de keuze heeft om dit gewenste gedrag te laten zien. De keuze voor gewenst gedrag wordt altijd beloond. Wanneer er sprake is van ongewenst gedrag wordt er onderscheid gemaakt tussen groot en klein probleemgedrag. In beide gevallen volgt een gestandaardiseerde reactieprocedure, waarbij de nadruk ligt op het versterken van gewenst gedrag.
Om als school zicht te hebben op situaties die minder goed lopen, worden incidenten geregistreerd. De gegevens van het beloningssysteem en de ingevulde registraties geven ons als school belangrijke data. Deze data zijn de basis voor besluiten over gedragsvraagstukken.