Voor wie is BSO Groeien Doe Je Samen?

Kinderen die naar de BSO Groeien Doe Je Samen! komen, hebben net wat extra zorg en aandacht nodig. Niet bij alle kinderen gaat opgroeien vanzelf of verloopt de ontwikkeling zoals verwacht. Sommige kinderen vinden het moeilijk om contact te leggen of te onderhouden met andere kinderen. Of vertonen dwars en koppig gedrag, hebben geen besef van regels en reageren niet (zichtbaar) op correctie of beloning. Een plek binnen de reguliere opvang is dan niet altijd wenselijk of mogelijk. BSO Groeien Doe Je Samen! is een fijn en passend alternatief. Een veilige plek waar uw kind zich op eigen tempo en eigen wijze kan ontwikkelen en zijn talenten kan ontdekken.

Ouderportaal

Via de onderstaande button kunt u inloggen in ons administratie systeem. Via het ouderportaal kunt u bijvoorbeeld facturen en jaaroverzichten raadplegen, zelf wijzigingen en ruildagen doorgeven en de plaatsingsovereenkomst van uw kind ondertekenen.

Werkwijze

Het is belangrijk dat kinderen de mogelijkheid krijgen om zelfstandigheid, zelfredzaamheid, zelfvertrouwen, flexibiliteit en creativiteit te ontwikkelen. Dit stelt hen namelijk in staat allerlei typen problemen adequaat aan te pakken, en zich goed aan te passen aan veranderende omstandigheden. In principe gebeurt het ontwikkelen van de persoonlijke competentie vanuit het kind zelf, door spel en door het ontdekken van de wereld om hem heen. Bij een grote groep kinderen die BSO Groeien Doe Je Samen! bezoeken gaan deze processen niet vanzelfsprekend, de pedagogisch medewerkers zijn hier voor aanwezig om de kinderen te begeleiden. We vinden het ook belangrijk kinderen te stimuleren dingen zelf te doen om ze op die manier te laten ervaren dat ze veel dingen al zelf kunnen. Dit geeft het kind zelfvertrouwen en kan een kans zijn tot verdere ontwikkeling.

 • Zelfstandigheid

  De pedagogisch medewerker probeert zoveel mogelijk op de hoogte te zijn van wat een kind al kan, en waar eventueel nog hulp geboden is. Denk hierbij aan dagelijkse handelingen zoals het strikken van schoenveters, het dichtritsen van de jas, maar ook het leren fietsen of bouwen met constructiemateriaal. Door het kind te stimuleren, aan te moedigen, samen naar oplossingen te zoeken en te complimenteren wanneer het goed gaat proberen we het kind te helpen. Dit stimuleert het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid van het kind.

 • Eigen inspraak

  We laten de kinderen zelf kiezen welke activiteit ze willen doen, en bieden daarbij nieuwe mogelijkheden en materialen aan. Als kinderen niet weten wat ze moeten doen/zich vervelen kunnen we ze kort een paar activiteiten voorstellen. We laten de kinderen zoveel mogelijk zelf verzinnen op welke manier een spel gespeeld moet worden, of wat en hoe er geknutseld wordt. Dit stimuleert het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid van het kind.

 • Speciaal ingerichte ruimte

  De ruimte is zodanig ingericht dat kinderen zelf kunnen doen wat ze willen, en zelf het spel- of knutselmateriaal kunnen pakken wat ze willen. Er is voldoende spelmateriaal aanwezig dat de ontwikkeling van kinderen stimuleert. Daarnaast zijn wij in het bezit van een keuken en zij wij met enige regelmaat leuke kookactiviteiten aanbieden.

 • Digitale middelen

  Omdat wij met de tijd mee willen gaan maken wij gebruik van ipads, computers en een televisie. De kinderen kunnen dit als een rustpunt ervaren, zoals thuis ook de kinderen op deze manier zich even terugtrekken. Individueel desnoods met gebruik van een koptelefoon in een lekker hoekje. Wij kaderen wel qua tijd zodat het kind hierin zich niet kan verliezen.

Activiteitenprogramma

Ons activiteitenprogramma komt tot stand door het volgen van een jaarplanning. Iedere maand wordt een nieuw thema aangeboden en de activiteiten worden hierop afgestemd.

Bij het aanbieden van dit activiteitenprogramma komen alle ontwikkelgebieden een keer aan bod. Om bijvoorbeeld de taal en spraak te stimuleren worden er liedjes gezongen, spellen gedaan, gelezen en voorgelezen.

Bij de fijne motoriek kunt u bijvoorbeeld denken aan het uitvoeren van knutselactiviteiten en gezelschapsspellen .

De sociaal- emotionele ontwikkeling vraagt om activiteiten waarbij er wordt samengewerkt, het vermogen om contacten te leggen en vriendschappen aan te gaan worden gestimuleerd en het inlevingsvermogen wordt getriggerd. Maar kinderen hebben zeker ook beweging nodig en een uitlaatklep na een lange schooldag. Hier komt de grote motoriek aan te pas. Zoals bewegingsspellen buiten en in de gymzaal.

De zintuiglijke waarneming wordt gestimuleerd bij het proeven, ruiken en voelen. Dit gebeurt o.a. tijdens het koken en de eetmomenten.

Activiteiten

Bewegen
Zingen
Koken
Techniek
Creativiteit
Vrij spelen
Lezen en voorlezen
Rust

Voorafgaand aan ieder thema ontvangt u van ons een nieuwsbrief. Hierin kunt u lezen wat het volgende thema is en welk activiteitenprogramma hier zal worden aangeboden. Wellicht wel fijn ter voorbereiding wanneer uw kind hier behoefte en baat bij heeft.

Natuurlijk is ieder kind vrij in zijn/ haar keuze om aan een activiteit deel te nemen. Want soms is bijvoorbeeld een stukje rust na school even fijner dan mee te doen aan een spel!

Alle activiteiten zijn afgestemd op leeftijd, (leer)doelen, hulpvragen en interesses. Voor ieder kind is dit weer anders. Dit zullen wij per opvang dag weer opnieuw bekijken. Op deze manier krijgt uw kind zorg op maat aangeboden.

Ieder kind is uniek en creatief op zijn/ haar eigen manier. BSO Groeien Die Je Samen! stimuleert ieder kind om het beste uit zichzelf te halen en positief naar zichzelf te durven kijken.

Maar het állerbelangrijkste vinden wij natuurlijk dat uw kind bij BSO Groeien Doe Je Samen! een hoop lol heeft, zich veilig voelt en met veel plezier naar de opvang komt.

Uitgangspunten

Vrije tijd

Spelen staat centraal in de vrije tijd van het kind. Er wordt gewerkt volgens een vaste structuur. Dit houdt in dat er duidelijkheid en voorspelbaarheid over de dag invulling wordt gegeven.

Mede-opvoeden

Begeleiden van kinderen gedurende een aantal dagdelen per week betekent ook deel uitmaken van de opvoeding, in samenspraak met ouders. De BSO biedt onderdak, zorg, bescherming, gezelligheid en persoonlijke aandacht voor ieder kind.

Inspraak

Kinderen hebben een actieve inbreng bij het bedenken van het programma.

Continuïteit

Kinderen en ouders moeten op de BSO kunnen rekenen als een ‘tweede thuis’.

Geschoolde leiding

Behandelen en begeleiden van kinderen bij vrijetijdsactiviteiten in groepsverband is een beroep.

Zelfstandigheid

De kinderen worden gemotiveerd om zelfstandig te zijn.

Opvangmogelijkheden

Voor en/of naschoolse opvang en alle schoolvakanties, uurprijs 8,91 euro.

49 Weken, 40 weken naschoolse opvang, 9 weken vakantie opvang, uurprijs 9,70 euro.

Studiedagen;

Studiedagen worden extra in rekening gebracht. Indien het kind die dag een vaste plaatst heeft wordt alleen de ochtend tot de start van de reguliere BSO middag extra in rekening gebracht. Als het geen vaste opvangdag betreft wordt er de gehele dag extra in rekening gebracht. In het laatste geval kan het kind alleen komen wanneer de groepssamenstelling dit toelaat.

De ouder geeft dan extra uren door in die maand aan de belasting.

Voorschoolse opvang;

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Voor en/of naschoolse opvang, geen vakantieopvang, uurprijs 9,70 euro.

Studiedagen;

Studiedagen worden extra in rekening gebracht. Indien het kind die dag een vaste plaatst heeft wordt alleen de ochtend tot de start van de reguliere BSO middag extra in rekening gebracht. Als het geen vaste opvangdag betreft wordt er de gehele dag extra in rekening gebracht. In het laatste geval kan het kind alleen komen wanneer de groepssamenstelling dit toelaat.

Voor 6 of 12 weken uurprijs 9,70 euro.

Proefbereking kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag aanvragen

U kunt kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst. Om dit aan te vragen, heeft u uw verwachte gezinsinkomen nodig. En de kosten en uren van de opvang. Deze gegevens vindt u in de plaatsingsovereenkomst. De verwerkingstijd bij de Belastingdienst is ongeveer acht weken. De Belastingdienst stort de tegemoetkoming op uw rekening.

Bereken hier uw opvangkosten

Openingstijden

BSO Groeien doe je samen! is geopend wanneer de school gesloten is. Uitgezonderd de weekenden en op officiële feestdagen.

De reguliere openingstijden zijn;

 • Voor schooltijd van 7.30 uur tot 8.30 uur. Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
 • Na schooltijd van 14.45 uur tot 18.30 uur
 • Na schooltijd woensdagmiddag van 12.30 uur tot 18.30 uur, vanaf 5 aanmeldingen! Tot op heden zijn wij gesloten.
 • Na schooltijd vrijdagmiddag (jongste kinderen zijn vanaf 12.00 uur vrij) 12.00 uur tot 18.30 uur
 • In vakantieweken en op vrije studiedagen van 7.30 uur tot 18.30 uur. Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Over ons

Ik ben Manou Pardon en speel in met mijn dienstverlening; zorgen voor kinderen en het ontzorgen van ouders. Onze samenleving wordt gekenmerkt door een groot aantal mogelijkheden tot ontplooiing, BSO Groeien Doe Je Samen! wil ouders ondersteunen bij het combineren bij werk/studie en zorg voor hun kinderen zodat ouders zich ook optimaal kunnen ontplooien.