Oudercommissie

Home / Oudercommissie

Wij vinden het prettig als ouders met een kritische, opbouwende blik met ons willen meedenken over zaken aangaande de kinderopvang.

Hoewel voor buitenschoolse opvang Groeien Doe Je Samen! met minder dan 50 kindplaatsen niet verplicht is om een oudercommissie op te richten, proberen wij toch ouders te werven voor onze opvanglocatie.

Wij vinden het van groot belang om ouders te betrekken bij onze opvang en de keuzes die wij maken. Uw advies nemen wij dan ook graag ter harte.

Wanneer ouders zich aan willen melden, kan dat via een mail naar; info@bsogroeiendoejesamen.nl