Beroepsonderwijs en bedrijfsleven/ stage

Beroepsonderwijs en bedrijfsleven/stage

Doel en visie bpv: Door leerlingen binnen onze buitenschoolse opvang op te leiden, denken wij het aanbod en de kwaliteit van toekomstige beroepskrachten te vergroten. Goede stageplekken zijn een belangrijke manier om studenten voor te bereiden op hun toekomstige taak in het werkveld. Als een leerling zijn of haar stage heeft volbracht, kunnen wij goed inschatten of deze leerling in de toekomst als beroepskracht binnen onze buitenschoolse opvang inzetbaar zou zijn. Wij vinden dit de beste graadmeter bij het afronden van een stage. Stagiaires mogen dan ook altijd solliciteren bij een evt. vacature. Stagiaires zorgen bovendien vaak voor een frisse wind binnen de organisatie; door vragen te stellen brengen ze vanzelfsprekendheden aan het licht. Door uitleg te geven over procedures en regelgeving, blijven we hier zelf ook scherp op. Dit is te zien als taakverrijking van de begeleider. Tot slot nemen stagiaires, ondanks dat zij boventallig zijn, werk uit handen van de overige medewerkers. Daardoor houden zij meer tijd over voor andere taken, die de kwaliteit van onze buitenschoolse opvang te goede kan komen. Bijkomstig voordeel van het aanbieden van stageplaatsen is dat de naamsbekendheid van onze organisatie vergroot wordt. Werving en selectie studenten: Criterium bij het werven van leerlingen is dat de opleiding beroepsgericht moet zijn en dat de praktijk van onze opvang voldoende aanknopingspunten biedt tot het verwerven van de relevante beroepscompetenties. Alle studenten die een opleiding volgen welke gerelateerd is aan de opleidingen om te mogen werken als pedagogisch medewerker in de kinderopvang, komen in aanmerking voor een stageplek. Deze opleidingsniveaus zijn te vinden in de CAO kinderopvang. In de praktijk betekent dit dat er met name stagiaires van de opleidingen Pedagogisch Werker niveau 3 & 4.