Doelstellingen en uitgangspunten

Doelstellingen en uitgangspunten van de BSO;
De uitgangspunten van de BSO vormen de basis voor de inhoud van het programma en het professioneel handelen van de pedagogisch medewerkers.

Uitgangspunten:
Vrije tijd: spelen staat centraal in de vrije tijd van het kind. Er wordt gewerkt volgens een vaste structuur. Dit houdt in dat er duidelijkheid en voorspelbaarheid over de daginvulling wordt gegeven.
Mede-opvoeden: begeleiden van kinderen gedurende een aantal dagdelen per week betekent ook deel uitmaken van de opvoeding, in samenspraak met ouders. De BSO biedt onderdak, zorg, bescherming, gezelligheid en persoonlijke aandacht voor ieder kind.
Inspraak: kinderen hebben een actieve inbreng bij het bedenken van het programma.
Continuïteit: kinderen en ouders moeten op de BSO kunnen rekenen als een ‘tweede thuis’.
Geschoolde leiding: behandelen en begeleiden van kinderen bij vrijetijdsactiviteiten in groepsverband is een beroep.

Doelstellingen:
1. De BSO beantwoordt de vraag naar buitenschoolse opvang/begeleiding voor kinderen met een hulpvraag die door de regulier opvangmogelijkheden niet worden bereikt.
2. Door tijdig in te grijpen via deze vorm van laagdrempelige vrijetijdsbegeleiding worden ernstiger problemen voorkomen.
3. De BSO levert een bijdrage aan het vergroten van de sociale en emotionele vaardigheden van kinderen en ouders.
4. De BSO biedt gestructureerde vrije tijd.
5. De BSO richt zich op de wensen en vragen van ouders en hun kinderen.
6. De BSO is er voor kinderen van werkende en sturende ouders.
7. De BSO wil door haar aanbod, de arbeidsparticipatie van vrouwen verhogen.